Chuyên Đào tao SEO|Khóa học SEO Express|Tin học|Ngoại ngữ

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm

 

LỊCH KHAI GIẢNG

NGOẠI NGỮ


Tuần 4 tháng 7 năm 2014

Sáng: 08h - 10h           Chiều: 14h - 16h Tối: 18h - 20h

1Ngôn ngữ  1 1            11Khóa học                  1 11Buổi học   1 1 Ngày KG  1 1Giáo trình   1
TIẾNG


ANH
Tiếng Anh cơ bản (Beginner) Sáng 2-4-6
Sáng 3-5-7
Chiều 2-4-6
Chiều 3-5-7
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
06/08 KG
02/08 KG
06/08 KG
02/08 KG
04/08 KG
05/08 KG

Giao tiếp cơ bản A Sáng 2-4-6
Sáng 3-5-7
Chiều 2-4-6
Chiều 3-5-7
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
06/08 KG
02/08 KG
06/08 KG
02/08 KG
01/08 KG
05/08 KG
Smart Choice 1
Giao tiếp nâng cao B Sáng 2-4-6
Sáng 3-5-7
Chiều 2-4-6
Chiều 3-5-7
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
06/08 KG
02/08 KG
06/08 KG
02/08 KG
04/08 KG
31/07 KG
Smart Choice 2
Giao tiếp nâng cao C
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
05/08 KG
Smart Choice 3
Luyện phát âm Sáng 2-4-6
Sáng 3-5-7
Chiều 2-4-6
Chiều 3-5-7
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
06/08 KG
02/08 KG
06/08 KG
02/08 KG
04/08 KG
05/08 KG
Pronunciation
Ngữ pháp cơ bản Sáng 2-4-6
Sáng 3-5-7
Chiều 2-4-6
Chiều 3-5-7
Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
06/08 KG
02/08 KG
06/08 KG
02/08 KG
04/08 KG
31/07 KG
Basic Grammar 1
Ngữ pháp nâng cao Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
31/07 KG
Basic Grammar 2
TIẾNG

TRUNG
Tiếng Trung cơ bản Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
30/07 KG
05/08 KG
Hán ngữ cơ sở 1
Tiếng Trung nâng cao Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
05/08 KG
Hán ngữ cơ sở 2,3
TIẾNG 

HÀN
Tiếng Hàn cơ bản Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
01/08 KG
31/07 KG
Hàn ngữ cơ sở 1
Tiếng Hàn nâng cao Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
05/08 KG
Hàn ngữ cơ sở 2
TIẾNG

NHẬT
Tiếng Nhật cơ bản Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
31/07 KG
Minano Nihongo 1
Tiếng Nhật nâng cao Tối 2-4-6
Tối 3-5-CN
04/08 KG
05/08 KG
Minano Nihongo 2
LỊCH KHAI GIẢNG

TIN HỌC


Sáng: 7h30 - 9h30 hoặc 9h30 - 11h30
Chiều: 14h - 16h hoặc 16h - 18h
Tối: 18h - 20h 

Chương trình Khóa học Lịch học 1Thời gian học  1 Ngày KG
TIN HỌC

VĂN PHÒNG
Tin học văn phòng tổng hợp Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Tin học văn phòng nâng cao Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Quản lý máy tính văn phòng Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Soạn thảo văn bản - Microsoft Word Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Bảng tính điện tử - Microsoft Excel Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Hệ trình chiếu - Microsoft PowerPoint Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
ĐỒ HỌA

LẬP TRÌNH
Photoshop/Corel Draw/Flash Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Auto Cad2D / 3D Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
3D Max/ Etab/ Sap/ Project/ Revit Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Pascal/ C/ C++/ Visual Basic/
Foxpro/ Access/ Oracle
Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Lập trình Web/ Thiết kế Web Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
MÔN KHÁC Bảo trì máy tính Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Quản trị mạng Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tụcLỊCH KHAI GIẢNG

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, KẾ TOÁN


Chương trình học Lịch học Thời gian học Ngày khai giảng
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Nghiệp vụ sư phạm Từ T2 đến T6 Tối ( 18h - 20h) 15/04
KẾ TOÁN
Thực hành Kế toán tổng hợp Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Kế toán Máy (Fast, Misa..) Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Thực hành Kế toán Thuế trong DN Thương mại Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Thực hành Kế toán Thuế trong DN Xây lắp Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Thực hành Kế toán Thuế trong DN Sản xuất Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tục
Thực hành Kế toán Thuế trong DN Xuất Nhập Khẩu Từ T2 --> T7 Sáng / Chiều / Tối Liên tụcĐÀO TẠO SEO
  • Công cụ đánh giá website Seoquake
DỊCH THUẬT - CÔNG CHỨNG
Fanpage facebook