CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

 Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với công việc tính toán sử dụng hàm tính excel. Chắc hẳn các hàm số học trong Excel sẽ được bạn quan tâm bởi việc nắm vững được các hàm số học sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong tin học văn phòng hay việc thực hành kế toán trên excel

STT

TÊN HÀM

CÚ PHÁP

CÔNG DỤNG

VÍ DỤ MINH HỌA

1

 ABS

ABS(n)

Trả về giá trị tuyệt đối của số n.

ABS(-10)= 10

2

SQRT

SQRT(n)

Lấy giá trị Căn bậc hai của số nguyên dương n.

SQRT(9)=3

3

 INT

INT(n)

Trả về giá trị là phần nguyên của số thập phân n.

INT(2.33333)=2

4

 MOD

MOD(m,n)

Trả về giá trị phần dư của phép chia số m cho số bị chia n.

MOD(5,2)=1

5

 PRODUCT

PRODUCT(number 1, number 2,…)

Trả về giá trị là tích các giá trị number 1, number 2,…

PRODUCT(2,3,5)= 30

6

POWER

POWER(m,n)

Trả về giá trị của m lũy thừa mũ n (mn)

POWER(5,2) = 52=25

7

ROUND

ROUND (m,n)

Làm tròn chữ số thập phân m lấy n chữ số sau dấy phẩy

ROUND(2.33333,1)=2.3

8

EVEN

EVEN(number)

Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

EVEN(3)=4

10

ODD

ODD(number)

Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.

Nên đọc thêm: 
* Khóa học kế toán trên excel
* excel cơ bản

Chúc các bạn thành công!
nguồn: tổng hợp từ internet
Chia sẻ ngay với bạn bè!

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác