CÁCH DÙNG HÀM SUM VÀ SUMIF TRONG EXCEL

[TIN HỌC VĂN PHÒNG] Hàm Sum trong Excel, hàm sumif trong excel

SUM (Hàm SUM Trong Excel)
Cú pháp công thức và cách dùng hàm SUM trong Excel.
Mô tả
Hàm SUM thêm tất cả các số mà bạn quy định như đối số. Mỗi đối số có thể là một phạm vi, tham chiếu ô,mảng, hằng số, công thức, hay kết quả từ hàm khác.
Ví dụ, SUM(A3:A8) thêm toàn bộ số được chứa trong các ô từ A3 đến A8.
 SUM(A1, A6, A8) thêm số được chứa trong các ô A1, A6 và A8.
Cú pháp
SUM(number1,[number2],...)'
Cú pháp hàm SUM có các đối số sau đây:
Số1    Bắt buộc. Đối số đầu tiên mà bạn muốn thêm.
Số2, …    Tùy chọn. Đối số dạng số từ [2 …255] mà bạn muốn thêm.
Chú thích
Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
Nếu bất kỳ đối số nào là giá trị lỗi, hoặc bất kỳ đối số nào là văn bản mà không thể diễn dịch thành số được, Excel sẽ hiển thị một lỗi.
Ví dụ 
Cách dùng hàm SUM trong excel, ham sum trong excel

Excel – Hàm SUMIF, hàm tính tổng có điều kiện, ví dụ và cách dùng
Hàm SUMIF được biết đến với chức năng tính tổng có điều kiện, được sử dụng khá nhiều trên bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng hàm này để thực hiện các công việc tính toán chính xác và hiệu quả.
Khác với hàm SUM, SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, được dùng khi chúng ta cần tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính theo điều kiện cho trước. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ cú pháp và cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel.
Cú Pháp: SUMIF(range, criteria,sum_range)
Trong Đó:
Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.
Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.
Sum_range: Vùng cần tính tổng.
VD: Sử dụng hàm SumIF tính tổng phụ cấp cho CTV trong bảng số liệu dưới đây:
Cách dùng hàm SUMIF trong excel

Khi cần tính tổng cột nào đó mà có nhiều hơn 1 điều kiện thì ta sử dụng hàm SUMIFS, với cú pháp như sau:
SUMIFS(Vùng cần tính tổng, Vùng chứa điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, điều kiện 2,…)
Qua các ví dụ trên chắc hẳn bạn đã hiểu được cách dùng hàm SUMIF trên bảng tính Excel. Nhờ đó mà bạn có thể vận dụng vào công việc của mình hiệu quả nhất.
Hay tham khảo các kiến thức và mẹo trong tin hoc van phong tại đây

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác