Đào tạo kế toán

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ - CHO HỌC VIÊN ĐÃ BIẾT NGHIỆP VỤ

Học viên chỉ tốt nghiệp khi nào lên được Báo Cáo Tài Chính, phân tích báo cáo tài chính thành thạo. Không giới hạn số buổi học thực hành. Sau khi kết thúc khóa học học viên có kết quả tương đương 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Học viên tự tin khi đi phỏng vấn tuyển dụng và làm chủ công việc kế toán

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:40 pm

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ - CHO HỌC VIÊN CHƯA BIẾT NGHIỆP VỤ

Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất, Giáo viên hướng dẫn là nhà quản lý tài chính, là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm. Không giới hạn thời gian thực hành trên máy.

Ngày đăng: Nov 25, 2014 12:50 pm

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học và thực hành trên những chứng từ thực tế của các doanh nghiệp, không giới hạn thời gian thực hành – giảng dạy cho bạn đến khi nào thành thạo mọi kỹ năng và lên được BCTC.

Ngày đăng: Mar 29, 2017 02:36 pm

KHÓA HỌC KẾ TOÁN MÁY TRÊN PHẦN MỀM FAST, MISA

Bằng bộ chứng từ sống của các doanh nghiệp, các học viên sẽ được hướng dẫn cụ thể từ phân tích chứng từ đến thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán Fastđặt ra mục tiêu đào tạo của trung tâm là phải dạy những gì học viên sẽ làm, có thể ứng dụng vào trong công việc một cách thực tế.Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán Fast của các loại hình doanh nghiệp (thương mại, sản xuất, dịch vụ, xây dựng)

Ngày đăng: Mar 29, 2017 02:35 pm

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ biết cách định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hiểu và nẵm rõ về quy trình làm kế toán. Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học và thực hành trên những chứng từ thực tế của các doanh nghiệp và các phần mềm mới nhất.

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:31 pm

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

Cam kết trở thành một kế toán chuyên nghiệp, sau khi kết thúc khóa học biết cách tính toán và lập các chứng từ, báo cáo thuế. Xử lý, ghi chép tổng hợp số liệu trên các sổ kế toán thuế...

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:33 pm

CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với công việc tính toán sử dụng hàm tính excel. Chắc hẳn các hàm số học trong Excel sẽ được bạn quan tâm bởi việc nắm vững được các hàm số học sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong xử lý công việc.

Ngày đăng: Dec 03, 2014 01:57 pm

TỔNG HỢP CÁC THỦ THUẬT EXCEL CHO KẾ TOÁN

Tổng hợp các thủ thuật excel cho kế toán giúp bạn thành thạo, nhanh và chuyên nghiệp hơn trong công việc kế toán trên excel

Ngày đăng: Dec 03, 2014 01:56 pm