ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trang bị cho học viên kiến thức về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

Ngày đăng: Dec 18, 2014 10:32 am

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chúng tôi với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, với yêu cầu của xu thế và tầm quan trọng của công tác an toàn lao động đối với các cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, trực tiếp các cá nhân làm việc trong các môi trường lao động khác nhau. Chúng tôi liên tục khai giảng các khóa Chương trình đào tạo An toàn lao động được giảng dạy và tuân thủ theo đúng quy định của Bộ lao động thương binh xã hội.

Ngày đăng: Dec 18, 2014 10:35 am