HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD

Thủ thuật Tin học văn phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục tự động trong Word một cách có nhanh và hiệu quả. Đây là điều mà nhiều bạn quan tâm nhưng không biết cách làm. Hy vọng bài này sẽ hữu ích đối với bạn.
Một vài lưu ý:
Để tạo mục lục được tối ưu thì các đề mục muốn đưa vào mục lục phải được định dạng dựa trên mẫu Heading trong nhóm Style của Microsoft Word. Do đó, bạn không nên bỏ qua bước chuẩn bị.
ĐỊNH DẠNG ĐỀ MỤC THEO ĐỊNH DẠNG MẪU
Trong nhóm Style của Microsoft Word có các định dạng Heading 1, Heading 2, Heading 3… để áp dụng cho các tiêu đề từ Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3… trở đi.
Cách thực hiện:
Bôi đen đề mục cần định dạng theo mẫu Heading
Chọn thẻ Home, tại nhóm Style ta chọn một định dạng Heading tương ứng với cấp của đề mục. Chú ý: Sau khi chọn, thì word sẽ áp dụng định dạng của Heading đó, bạn chớ vội thực hiện định dạng vì dưới đây tôi sẽ hướng dẫn để áp dụng định dạng cho hàng loạt các đề mục.
Sau khi thực hiện chọn các Heading cho các đề mục, bạn thực hiện định dạng cho một đề mục bất kỳ của cấp mà bạn muốn hiệu chỉnh (gồm font, cở chữ, màu sắc, định dạng đoạn…). Sau đó nhấp phải lên tên Heading trong nhóm Style của thẻ Home và chọn Update to Match Selection. Khi đó các đề mục có cùng định dạng Heading sẽ tự động điều chỉnh theo.
Nhóm Style để chọn các định dạng theo mẫu
Nhóm Style để chọn các định dạng theo mẫu
CHÈN MỤC LỤC VÀO VĂN BẢN
– Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn
– Tại thẻ Refrences, nhấp vào nút Table of Contents trong nhóm Table of Contents và chọn một mẫu từ danh sách.
Lệnh chèn nhanh mục lục vào tài liệu
hoặc
Tại thẻ Refrences, nhấp vào nút Table of Contents trong nhóm Table of Contents và chọn Insert Table of Contents
Chọn thẻ Table of Contents
Đánh dấu mục Show page numbers nếu muốn hiển thị số trang
Đánh dấu mục Right align page number nếu muốn canh lề số trang ở cột bên phải
Trong mục Tab leader, chọn loại ký tự dẫn giữa tên đề mục và số trang
Bỏ đánh dấu mục Use hyperlinks instead of page numbers nếu không muốn hiển thị liên kết thay cho số trang.
Tại ô Show levels chọn cấp của đề mục cần đưa vào mục lục
Để định dạng font chữ từng cấp đề mục thì nhấp nút Modify và chọn từng cấp rồi nhấp nút Modify để tiến hành thay đổi lại định dạng.
Cuối cùng nhấp OK.
Hộp thoại tùy chọn chèn mục lục vào tài liệu
 CẬP NHẬT LẠI MỤC LỤC
Sau khi tạo, đôi khi bạn phải hiệu chỉnh lại nội dung của tài liệu, thêm hoặc bớt đề mục, khi số trang, thứ tự của trang của các đề mục sẽ thay. Do đó, ta phải thực hiện cập nhật lại số trang cho đề mục hoặc cập nhật lại toàn bộ mục lục. Cách làm như sau:
Trường hợp chỉ cập nhật số trang: Bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên mục lục và chọn Update Field (Hoặc tạo thẻ Reference, trong nhóm Table of Contents, chọn nút Update Table) và chọn Update page numbers only và OK
Trường hợp chỉ cập nhật toàn bộ mục lục: Bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên mục lục và chọn Update Field (Hoặc tạo thẻ Reference, trong nhóm Table of Contents, chọn nút Update Table) và chọn Update entire table và nhấp OK.
Cập nhật lại số trang hay toàn bộ mục lục
 XÓA MỤC LỤC
Tại thẻ Refrences, nhấp vào nút Table of Contents trong nhóm Table of Contents và chọn Remove Table of Contents.
 
 

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác