KẾ TOÁN THUẾ

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

Cam kết trở thành một kế toán chuyên nghiệp, sau khi kết thúc khóa học biết cách tính toán và lập các chứng từ, báo cáo thuế. Xử lý, ghi chép tổng hợp số liệu trên các sổ kế toán thuế...

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:33 pm