KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ biết cách định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hiểu và nẵm rõ về quy trình làm kế toán. Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học và thực hành trên những chứng từ thực tế của các doanh nghiệp và các phần mềm mới nhất.

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:31 pm