KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học và thực hành trên những chứng từ thực tế của các doanh nghiệp, không giới hạn thời gian thực hành – giảng dạy cho bạn đến khi nào thành thạo mọi kỹ năng và lên được BCTC.

Ngày đăng: Mar 29, 2017 02:36 pm

CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với công việc tính toán sử dụng hàm tính excel. Chắc hẳn các hàm số học trong Excel sẽ được bạn quan tâm bởi việc nắm vững được các hàm số học sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong xử lý công việc.

Ngày đăng: Dec 03, 2014 01:57 pm

TỔNG HỢP CÁC THỦ THUẬT EXCEL CHO KẾ TOÁN

Tổng hợp các thủ thuật excel cho kế toán giúp bạn thành thạo, nhanh và chuyên nghiệp hơn trong công việc kế toán trên excel

Ngày đăng: Dec 03, 2014 01:56 pm