KHÓA HỌC MICROSOFT EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

KHÓA HỌC MICROSOFT EXCEL 
TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
(Số buổi 12)
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ EXCEL
I. Giới thiệu về màn hình làm việc của Excel
1. Một số thao tác cơ bản trong excel
2. Thao tác nhập dữ liệu
3. Thao tác sửa dữ liệu
4. Thao tác chèn thêm cột thêm dòng
5. Thao tác xóa dòng, xóa cột
6. Thao tác thay đổi kích thước của dòng và cột
7. Thao tác hợp nhất các ô (Trộn ô)
8. Thao tác căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
9. Thao tác chèn thêm sheet và đổi tên
II. Tính toán trong excel
1. Làm quen với các toán tử (toán tử toán học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi)
2. Thao tác tính toán đơn giản
3. Thao tác tính tổng tự động
III. Định dạng dữ liệu trong bảng tính
IV. Thao tác đóng khung và trang trí bảng tính
CHƯƠNG II. CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL
I. Giới thiệu địa chỉ ô, khối ô
1. Địa chỉ tương đối
2. Địa chỉ tuyệt đối
II. Giới thiệu về cấu trúc và phân loại các nhóm hàm
1. Nhóm hàm thống kê
2. Hàm tính tổng SUM
3. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE
4. Hàm tìm số lớn nhất MAX
5. Hàm tìm số nhỏ nhất MIN
6. Hàm đếm các giá trị kiểu số COUNT
7. Hàm đếm các giá trị COUNTA
8. Hàm xếp thứ hạng RANK
III. In ấn
CHƯƠNG III.  NHÓM HÀM NGÀY THÁNG VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm ngày tháng
1. Hàm DAY
2. Hàm MONTH
3. Hàm YEAR
4. Hàm TODAY
5. Hàm WEEKDAY
6. Hàm DATE
II. Nhóm hàm logic
1. Hàm điều kiện IF
2. Hàm AND
3. Hàm OR
III. Nhóm hàm thống kê có điều kiện
1. Hàm COUNTIF
2. Hàm SUMIF
CHƯƠNG IV.  NHÓM HÀM TOÁN HỌC HÀM XỬ LÝ CHUỖI VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm toán học
1. Hàm INT
2. Hàm MOD
II. Nhóm hàm xử lý chuỗi
1. Hàm LEFT
2. Hàm RIGHT
3. Hàm MID
III. Nhóm hàm tìm kiếm
1. Hàm tìm kiếm theo cột VLOOKUP
2. Hàm tìm kiếm theo dòng HLOOKUP
CHƯƠNG V.  VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Thao tác sắp xếp
II. Thao tác tính tổng phụ 
III. Thao tác đặt lọc tự động Auto Filter
IV. Thao tác đặt lọc cấp cao Advanced Filter
V. Vẽ đồ thị
CHƯƠNG VI.  PHẦN NÂNG CAO
 Nhóm hàm INDEX, MATCH, OFFSET
 Vùng điều kiện
 Các hàm Databaste : DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DCOUNTA, DAVERAGE
 Lý thuyết phân tích Pivot Table
 Phân tích dữ liệu
 Tạo dữ liệu nguồn
 Phân tích bằng Pivot Table
 Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
 Định dạng theo điều kiện (Conditional Formating)
 Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Data validation)
 Xem lại duyệt nội dung

* Học Phí: 750.000 đ(học phí chưa giảm)
GIẢM 20% HỌC PHÍ KHÓA HỌC - Học phí chỉ còn 600.000đ

Giảm tiếp 5% cho học viên cũ
Giảm tiếp 5% cho nhóm trên 5 bạn
Giảm tiếp 10% cho nhóm trên 8 bạn

 

Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học trên Office mới nhất.

Học phí 750.000đ.
Giảm 20% học phí còn 600.000đ 
Giảm tiếp 5% cho học viên cũ
Giảm tiếp 5% cho nhóm trên 5 bạn
Giảm tiếp 10% cho nhóm trên 8 bạn
Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học trên Office mới nhất.
Thời gian học linh động xen kẽ, lịch học do học viên chủ động đăng ký từ thứ 2 đến chủ nhật. Thời gian/ 01 buổi học:  3h30p
Sáng Chiều Tối Lớp cuối tuần
7h30 – 9h30 2h – 4h 6h – 8h Ngày thứ 7 Tối chủ nhật
9h30 – 11h30 4h – 6h  
Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - 7
Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - CN
Lớp học từ thứ 2 – Thứ 6
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGOẠI NGỮ T&M
Trụ sở chính: Số 08 ngõ 01 Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 1: Số 1A Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 2: Số 266 Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 04.3554.3783 - 04.3553.5329 - Hotline: 0946.327.668
 

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác