NGÀNH ĐÀO TẠO TIN HỌC - NỘI DUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Cung cấp nội dung tổng quan về chương trình học của các khóa học Tin học Văn Phòng, Khóa học đồ họa, Khóa học lập trình và cài đặt máy tính.

NỘI DUNG KHÓA HỌC


 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SỐ BUỔI HỌC PHÍ
(CHƯA GIẢM)
NỘI DUNG
Khóa học Tin học Văn phòng
 
Tin học văn phòng đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao (Word, Excel, PowerPoint) 30 buổi 1.250.000đ (Đính kèm File)
Tin học văn phòng  từ cơ bản đến nâng cao (Word, Excel) 22 buổi 1.100.000đ (Đính kèm File)
Microsoft Office Word từ cơ bản đến nâng cao 10 buổi 700.000đ (Đính kèm File)
Microsoft Office Excel từ cơ bản đến nâng cao 12 buổi 750.000đ (Đính kèm File)
Microsoft Office PowerPoint 8 buổi 700.000đ (Đính kèm File)
Tin học văn phòng cấp tốc 12 (3.5h/buổi) 1.500.000đ (Đính kèm File)
Tin học dành cho khối doanh nghiệp (10 – 15 người) 14 (3h/buổi) 15.000.000đ  (Đính kèm File)
Luyện thi chứng chỉ Mos cho một môn   2.200.000đ  
Khóa học đồ họa
 
AutoCad 2D 12 buổi 1.250.000đ (Đính kèm File)
3D Max 14 buổi 1.500.000đ (Đính kèm File)
Photoshop Corel Draw 14 buổi 1.500.000đ (Đính kèm File)
Corel Draw 14 buổi 1.500.000đ (Đính kèm File)
Adobe IIIustrator 14 buổi 1.500.000đ (Đính kèm File)
Khóa học lập trình
 
Lập trình C/ C++/ C#/ Java 14 buổi 1.300.000đ (Đính kèm File)
Lập trình Web/ Thiết kế Web 14 buổi 2.200.000đ (Đính kèm File)
Khóa học cài đặt máy tính
Lắp ráp, bảo trì, cài đặt máy tính 12 buổi 1.500.000đ (Đính kèm File)
 

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác