NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

Công ty Cổ phần Tin học – Ngoại ngữ T&M thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hiệu trưởng trường Mầm non. Chứng chỉ do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II cấp, chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hiệu trưởng trường Mầm non có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Ngày đăng: Feb 24, 2016 01:23 pm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Chương trình nhằm bổ sung nghiệp vụ và kĩ năng Quản lý Giáo dục Mầm non cho cán bộ, giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non. Sau khi hoàn thành khóa học viên được trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Ngày đăng: Feb 24, 2016 01:19 pm