NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG MẦM NON

Công ty Cổ phần Tin học – Ngoại ngữ T&M thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cấp dưỡng Mầm non. Cung cấp cho học viên nắm bắt được các loại trang thiết bị sử dụng trong nhà bếp và phương pháp an toàn vệ sinh trong nhà bếp, nâng cao khả năng nhận biết và chủ động phòng tránh một số bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa cho trẻ mầm non.

Ngày đăng: Feb 24, 2016 01:05 pm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON

Công ty Cổ phần Tin học – Ngoại ngữ T&M thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bảo mẫu Mầm non. Nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp bảo mẫu tư thục

Ngày đăng: Feb 24, 2016 01:00 pm

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON

Chương trình nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục Mầm non.Kết thúc khóa học, học viên được trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Ngày đăng: Feb 24, 2016 01:21 pm