NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CĐ - ĐH

Nghiệp Vụ Sư Phạm Cho Giáo Viên ĐH-CĐ

TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM. Dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Ngày đăng: Nov 14, 2015 10:17 am