NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TCCN

TUYỂN SINH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM. Dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp trở xuống, được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Ngày đăng: Nov 14, 2015 10:19 am