SAO CHÉP THIẾT LẬP PAGE SETUP TRONG EXCEL

 

[Tin học văn phòng] Sao chép thiết lập Page Setup trong Excel

- Các công việc thiết lập thông số trong mục Page Setup như: cỡ giấy, lề trái, lề phải, hướng giấy, Header trên, Header dưới không phải là việc làm khó. Tuy nhiên nếu như ta phải thiết lập chúng ở nhiều Sheet khác nhau thì ngoài việc mất thời gian, nó còn tạo sự nhàm chán cho người sử dụng.
Vậy có cách nào chỉ cần thiết lập chuẩn các thông số trong mục Page Setup ở một Sheet rồi sao chép các thông số này áp dụng cho 1 hoặc nhiều Sheet mong muốn không? Giống như chức năng sao chép định dạng Format Painter.
Sau đây là chia sẻ về cách sao chép các thiết lập Page Setup từ một Sheet sang các Sheet khác.
- B1: Thiết lập thông số Page Setup chuẩn cho 1 Sheet
- B2: Giữ phím Ctrl, nhấp vào tên các Sheet sao chép thiết lập, để chọn toàn bộ các Sheet  trên File, kích chuột phải Select All Sheets.
 
(tin học văn phòng) sao chép thiết lập Page- Setup
 
(Tin học văn phòng) sao chép thiết lập Page- Setup
 
- B3: Chọn Tab Page Layout\Margins\OK
 
(tin học văn phòng) sao chép thiết lập Page- Setup
 
(Tin học văn phòng) - sao chép thiết lập Page- Setup
 
Như vậy các thiết lập Page Setup của Sheet nguồn sẽ được sao chép cho tất cả các Sheet đã được chọn.
Chú ý: Nếu như bạn chỉnh sửa lại các thông số trong mục Page Setup tại bất kỳ một Sheet, bao gồm cả Sheet nguồn lẫn Sheet được sao chép thì các thông số này sẽ được tự động thay đổi tại tất cả các Sheet.
 
Nguồn sưu tầm - Tin học văn phòng.
Chia sẻ!
 

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác