Video - Thư viện

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH- TIN HỌC VĂN PHÒNG TỔNG HƠP

Nội dung chương trình Tin Học Văn Phòng Tổng Hợp khái quát kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, bám sát các kỹ năng ứng dụng thực tế. Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học trên Office mới nhất.

Ngày đăng: Mar 29, 2017 02:41 pm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Nội dung chương trình học cụ thể, bám sát các kỹ năng cơ bản ứng dụng thực tế. Đảm bảo học đến khi thành thạo làm được việc. Các bạn được học trên Office mới nhất.

Ngày đăng: Mar 29, 2017 02:42 pm

THỦ TỤC THI - MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Công Ty Cổ Phần Tin Học - Ngoại Ngữ T&M liên tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin Học, Ngoại Ngữ và Nghiệp Vụ Sư Phạm cho các bạn học viên của trung tâm hoặc các đối tượng khác.

Ngày đăng: Apr 14, 2016 03:09 pm