THỰC HÀNH KẾ TOÁN

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ - CHO HỌC VIÊN ĐÃ BIẾT NGHIỆP VỤ

Học viên chỉ tốt nghiệp khi nào lên được Báo Cáo Tài Chính, phân tích báo cáo tài chính thành thạo. Không giới hạn số buổi học thực hành. Sau khi kết thúc khóa học học viên có kết quả tương đương 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Học viên tự tin khi đi phỏng vấn tuyển dụng và làm chủ công việc kế toán

Ngày đăng: Apr 14, 2016 02:40 pm

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ - CHO HỌC VIÊN CHƯA BIẾT NGHIỆP VỤ

Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất, Giáo viên hướng dẫn là nhà quản lý tài chính, là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm. Không giới hạn thời gian thực hành trên máy.

Ngày đăng: Nov 25, 2014 12:50 pm