Tin tức

9 KỸ NĂNG SINH VIÊN CẦN PHẢI CÓ ĐỂ THÀNH CÔNG

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng sống (kỹ năng mềm) của bản thân. Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay.

Ngày đăng: Jan 14, 2015 07:46 am