TỔNG HỢP CÁC PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT

(THỦ THUẬT TIN HỌC VĂN PHÒNG) Tổng hợp phím tắt trong PowerPoint 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT

Để sử dụng và di chuyển trên các thanh công cụ trong các phiên bản Office 2007, 2010, 2013 các bạn có thể giữ phím F6 và bấm theo các kí tự tương đương để di chuyển.
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT
Các phím tắt trong tạo mới và chỉnh sửa Slide
Ctrl + N:    Khởi tạo một PowerPoint mới.
Ctrl + M:   Thêm một Slide mới.
Ctrl + D:    Copy Slide đang chọn xuống ngay phía dưới slide đó.
Ctrl + O:    Mở một Slide
Ctrl + W:    Đóng một Slide
Ctrl + P :    In ra Slide
Ctrl + S:     Lưu lại Slide
Ctrl + F:    Tìm từ hay ký tự
Ctrl + H:    Thay thế từ hay ký tự
Ctrl + K:    Chèn một đường link
Ctrl + Z:    Khôi phục thao tác trước
Ctrl + Y:    Khôi phục thao tác trước khi thực hiện Ctrl + Z
Ctrl +A :   Chọn toàn bộ Slide
Ctrl + B:    Bật / Tắt chế độ in đậm
Ctrl + I :     Bật / tắt chế độ in nghiêng
Ctrl + U:     Bật / tắt chế độ gạch chân
   F12:       Tùy chọn Lưu Slide
      F5 :      Bắt đầu chạy trình chiếu
Shift + F5:  Bắt đầu chạy trình chiếu từ Slide đang chọn
    Esc :       Thoát khỏi trình chiếu
      F7 :       Kiểm tra lỗi chính tả
Shift + F9:   Bật / Tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide
Delete :       Xóa các ký tự phía sau
Backspace:  Xóa các ký tự phía trước
Ctrl + Delete:   Xóa một từ phía sau
Ctrl + Backspace: Xóa một từ phía trước
 
Nguồn: [Tin Học Văn Phòng] Tổng hợp từ Internet.
Chia sẻ ngay!

Đăng ký ngay

2,4,6 3,5,7 3,5,CN

Sáng Chiều Tối

Bạn biết công ty chúng tôi qua đâu?

Facebook   Google +   Diễn đàn   Bạn bè giới thiệu

Mục khác